עורכי הדין מילר-ניצן

MN 2nd Banner Left

 

MN 2nd Banner concepts

 

לקסיקון מונחים

רשלנות רפואית

 • PDF

כל סטיה מרמת הטיפול המצופה והמקובלת על ידי רופאים סבירים באותו תחום רפואי ניתן לכנות רשלנות רפואית. המונח "טיפול" כולל את כל שלבי הטיפול הרפואי לרבות אבחון המחלה, הייעוץ, הטיפול במחלה (בין טיפול תרופתי ובין ניתוחי ו/או כל פרוצדורה אחרת), המעקב אחר הצלחת הטיפול, ההנחיות לחולה לאחר סיום הטיפול וכיו"ב.

לא כל טעות בהפעלת שיקול הדעת הרפואי ולא כל כשלון בטיפול הרפואי מהווה רשלנות רפואית.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי רשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

חוות דעת מומחה רפואי

 • PDF

כעקרון לכל תביעה בגין רשלנות רפואית יש צורך לצרף חוות דעת רפואית שתתמוך בתביעה. חוות דעת המומחה ו/או המומחים הרפואי/ים צריכה להתייחס בעקרון לשלוש סוגיות:

 1. הפרת חובת הזהירות של הרופאים המטפלים ביחס לסטנדרט (רמת) הזהירות המקובלות באותו תחום רפואי.
 2. הקשר הסיבתי בין הפרת חובת הזהירות של הרופאים לבין הנזק של התובע.
 3. דרגת הנכות של התובע הניזוק כתוצאה מהרשלנות הרפואית, המגבשת ומכמתת את הנזק לאחוזי נכות.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי רשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

הסכמה מדעת

 • PDF

הן על פי הפסיקה שקדמה לו והן על פי "חוק זכויות החולה" יש לקבל את הסכמת החולה לכל טיפול ו/או פרוצדורה רפואית והסכמה זו צריכה להיות "הסכמה מדעת" - Informed Consent דהיינו, ההסכמה צריכה להנתן על ידי החולה לאחר שהרופא המטפל הניח בפני החולה והסביר לו את כל הסיכונים והסיכויים של הטיפול המדובר, לרבות דרכי הטיפול החלופיות, יתרונותיהן וחסרונותיהן. ההסבר הנ"ל צריך להיות כלול בצורה תמציתית בטופס ההסכמה לטיפול הרפואי, אך לחתימת החולה על טופס זה צריך להתלוות גם הסבר בעל פה (המפרט את הנ"ל ) של הרופא המטפל לפני ביצוע הטיפול.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי רשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

הולדה בעוולה

 • PDF

תביעה המוגשת בשם קטין שנולד כשהוא סובל ממום מולד, פיגור שכלי ו/או מחלות או תסמונות גנטיות שונות (אשר הם כשלעצמם אינם נובעים מרשלנות רפואית). בבסיס תביעה כזו הטענה כי לאור מצבו של הקטין "טוב היה אלמלא נולד משנולד", כשהטענה תוקפת את טיב הייעוץ הגנטי ו/או את העובדה שהמומים לא אובחנו ו/או לא התגלו בבדיקות אולטראסאונד ו/או בדיקות אחרות למרות שהיו צריכים להתגלות, בשלב מוקדם יותר של ההריון, ואם היו מתגלים היו מאפשרים לאם לבצע הפלה.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי רשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

לידה בעוולה

 • PDF

הריון או לידה במהלכה ארעה רשלנות רפואית שהיא שגרמה למום ו/או לנכות עמם נולד התינוק. לדוגמא מצוקה עוברית במחלקת יולדות שלא אובחנה מספיק מהר והצוות הרפואי לא פעל במהירות הנדרשת לחילוץ העובר וכתוצאה מכך נגרם לו תשניק סב לידתי (חוסר אספקת חמצן למח) וכתוצאה מכך שיתוק מוחין (Cerebral Palsy), או למשל "פרע לידת כתפיים" – אי ביצוע ניתוח קיסרי לאם סכרתית עם עובר שהוערך במשקל גבוה וכתוצאה מכך נגרם לעובר שיתוק במקלעת הברכיאלית (Erbs Palsy).

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי רשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

הריון בעוולה

 • PDF

מתייחס למצבים בהם עקב טיפול רשלני למניעת הריון, כגון: קשירת חצוצרות רשלנית, נכנסה האם להריון בלתי רצוי שכתוצאה ממנו נולד ילד (בריא) לא רצוי ולא מצופה. בתי המשפט קבעו כי גם מקרה זה חוסה תחת עוולת הרשלנות אלא שהפיצויים שנפסקו במקרים אלו הם יחסית נמוכים.

בתביעות כגון אלו נפסק כי עקרון "הקטנת הנזק" (החל כעקרון על כל ניזוק בנזיקין שחייב לנסות להקטין את נזקיו בפעולה סבירה) אינו כולל ביצוע הפלה על ידי האם (בהריון כזה שאינו רצוי), הואיל ועסקינן בפרוצדורה רפואית שההורים מלכתחילה רצו למנוע ולא רצו להגיע אליה (הואיל ולא היו מעוניינים בהריון ובילד מלכתחילה), אין לחייב אותם לעשותה כעת בגין הרשלנות הרפואית שהביא להריון הבלתי רצוי.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי רשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

קביעת הרשלנות הרפואית

 • PDF

בית המשפט היושב לדין הוא הקובע האם במקרה פלוני, הטיפול הרפואי עלה כדי סטיה מרמת הטיפול המקובל בתחום הרפואה באותו תחום רפואי – ואז יחשב לרשלני; או שמא מדובר בטעות בשיקול דעת שגם רופא סביר היה יכול לטעות בה בנסיבות המיוחדות של המקרה – ואז לא יחשב לרשלנות. למרות האמור לעיל, בדרך כלל ביהמ"ש יגיע למסקנתו בהתבסס על חוות דעת המומחים ב"שאלת האחריות" מטעם התובע ומטעם הנתבעים לאחר חקירתם הנגדית בביהמ"ש (או במקרים נדירים יותר בהתבסס על חוות דעת מומחה רפואי שמונה מטעם ביהמ"ש בשאלת האחריות).

עם זאת במקרים נדירים יכול להיות שבית המשפט יסטה מקביעת מומחה רפואי שהוא עצמו מינה, לדוגמא מומחה גניקולוגי שקבע העדר רשלנות/אחריות הואיל ואופן הטיפול אשר היה מונע את הנזק לא היה מקובל אז בבתי החולים בארץ (ניתוח קיסרי בעובר במצג עכוז). למרות זאת ביהמ"ש שלמד מהעדויות שטיפול זה היה מקובל כבר כסטנדרט באותו בית חולים אשר נתבע, בו אומץ סטנדרט גבוה מהמקובל אז בארץ. הואיל ובית החולים לא יישם באותו מקרה קונקרטי את הסטנדרט הרפואי שהוא עצמו כבר אימץ, קבע ביהמ"ש כי ביה"ח התרשל, ואחראי לנזקי הילוד (פס"ד בעניין שטרן נ' מרכז רפואי "שיבא").

בפסק דין זה למעשה נקבע כי אמות מידה מקומיות וספציפיות של ביה"ח הנתבע (אשר למעשה הנהיג סטנדרט גבוה מעל למקובל באותו זמן בבתי"ח אחרים בארץ) גוברות על אמות מידה כלליות באותו תחום רפואי.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי רשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

אוטם שריר הלב

 • PDF

הטיפול המקובל בחולה עם אוטם שריר הלב בעת אשפוזו בבית החולים (במחלקה פנימית או טיפול נמרץ לב) צריך לכלול: מעקב ע"י מוניטור, מתן חמצן, המנעות ממתן תכשירים ממשפחת הניטרטים בעלי משך פעילות ארוך - יש לתת ניטרטים דרך הוריד ומתן מיידי של אספירין.

במקרה של אוטם קדמי נרחב יש ליתן הפרין (מדלל דם) במינון גובה דרך הוריד או העור. במקרה של המשך תלונות של תעוקת חזה ו/או אי ספיקת לב לאחר אוטם יש להפנות החולה לצנתור כלילי עם אפשרות לביצוע אנגיופלסטיקה (הרחבה ע"י בלון ו/או תומכן - סטנט).

 

>  לתביעה בנושא שהיתה בטיפולנו

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי רשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

היפוגליקמיה ביילודים

 • PDF

היפוגליקמיה הינה רמה נמוכה מדי של סוכר בדם המאובחנת באמצעות נטילת דגימות דם מעקב התינוק. ערכי גלוקוזה בדם היילוד הנמוכים מ – 35 מג"ר % ב 72 השעות הראשונות של חייו (ולאחר מכן 40 – 45 מג"ר %) מהווים מצב של היפוגליקמיה המחייב ניטור תכוף ומתן עירוי גלוקוז (ולעתים גם סטרואידים) מתאים ויעיל על מנת להעלות את רמת הגלוקוז לרמה הנחשבת כבטוחה. הגלוקוז מהווה את הסובסטראט (מצע) היחיד לצרכי אנרגיה של המוח בתנאים פיזיולוגיים.

בהיפוגליקמיה נגרם נזק מתקדם לאזורים שונים במערכת העצבים עפ"י רגישותם הייחודית, והרגישים מכל הם העצבים בקליפת המוח הקשורים בתפקוד השכלי בהם נצפים שינויים מורפולוגיים כבר בשלב מוקדם. כתוצאה מפגיעה זו ניזוקים בעיקר הכישורים השכליים, ולרוב באורח בלתי הפיך. אפילו היפוגליקמיה מינימלית עלולה לגרום לליקויי שפה משמעותיים.

 

>  לתביעה בנושא שהיתה בטיפולנו

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי רשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

אחריותו של רופא מומחה

 • PDF

על פי פסיקת בתי המשפט, בחינת התנהלותו וחובת הזהירות המוטלת על הרופא המומחה, לעומת הרופא הכללי או רופא המשפחה, הינה מחמירה יותר.

חובת הזהירות המוטלת על רופאים מומחים משקפת את מכלול האינפורמציה המצויה ברשותם, המבטאת את ידיעותיהם המיוחדות. הדין מכיר בכך שנגישותם הרבה יותר למידע של רופאים מומחים צריכה למצוא ביטויה בקביעת סטנדרט התנהגות הנדרש מהם.

חובתו של כל רופא ובעיקר של הרופא המומחה – להטות אוזן קשבת ורגישה לדברי החולה, לגלות פתיחות ומחשבה עצמאית, להשתחרר מהשפעתן של חוות דעת קודמות, לשקול בכובד ראש סיכונים אפשריים וכן את הטיפול שהם מחייבים ולא להתפס להנחות מוקדמות. יש לדרוש מרופא מומחה כי יעדכן את עצמו בספרות המקצועית. ככלל על רופא מומחה להיות מודע לאבחנות חלופות או מבדלות בתחום מומחיותו, גם אם הן נדירות.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי רשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

רכב מנועי

 • PDF

רכב הנע בכוח מכני על פני הקרקע ועיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי, ולמעט כסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נעות. עם זאת על פי הפסיקה גם רכב שאינו עונה על ההגדרה דלעיל ובפועל בוטח בביטוח חובה ייחשב לרכב מנועי לצורך חוק הפלת"ד.
 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

תאונת עבודה

 • PDF

תאונה שארעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

חובת ביטוח

 • PDF

הואיל והאחריות על פי חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) היא מוחלטת נקבעה בפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תשל – 1970 , חובת ביטוח של רכב מנועי בפוליסה המבטחת את בעל הרכב והנוהג בו מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק הפלת"ד ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לאדם על ידי השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו.

שימוש ברכב בלא שיש על השימוש באותו הרכב פוליסה בת תוקף היא עבירה פלילית ובנוסף עשויה לחשוף את העבריין לאחריות אזרחית (כספית) במקרה של תאונה עם נפגעים.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

מחלת מקצוע

 • PDF

על פי "חוק הביטוח הלאומי" היא מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 לחוק הביטוח הלאומי והעובד חלה בה בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי, עקב עיסוקו במשלח ידו.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

נזק גוף

 • PDF

מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת ארוע תאונת הדרכים.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

חזקת תאונת עבודה

 • PDF

מקרים המפורטים ב"חוק הביטוח הלאומי" הרואה בתאונות מסוימות כ"תאונות עבודה", לרבות נסיעה או הליכה לעבודה ומן העבודה הביתה וממקום עבודה אחד לשני.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

תאונת דרכים

 • PDF

מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה... (ההגדרה המלאה בחוק הפלת"ד).

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

גידור לבטח

 • PDF

מכח "פקודת הבטיחות בעבודה" – גידור או הגנה הנדרשים למכונות לרבות מנועים חשמליים, חלקים נעים במכונות, בממסרות, וכל חלק מסוכן במכונות שאינן מניע ראשי או ממסרת, וכן בחלקים בולטים במחרטה ו/או גלגלי מים.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

שימוש ברכב מנועי

 • PDF

נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול דרך או תיקון דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו... (ההגדרה המלאה בחוק פלת"ד).
 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

חבלת גוף

 • PDF

מכח "פקודת הבטיחות בעבודה" כוללת גם פגיעה בבריאות.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

אחריות נוהג ברכב

 • PDF

חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) קובע עקרון על ולפיו המשתמש ברכב (להלן – "הנוהג") (או המבטח שלו) חייב לפצות את הנפגע על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה מעורב הרכב. אם השימוש ברכב היה על פי היתר מבעל הרכב או המחזיק בו, תחול האחריות גם על מי שהתיר את השימוש. האחריות היא מוחלטת ומלאה, בלי קשר לשאלה אם היה או לא היה אשם (אשמה בקרות התאונה) מצד הנוהג ואם היה או לא היה אשם או אשם תורם של אחרים.

בתאונת דרכים שבה מעורבים מספר כלי רכב, תחול על כל נוהג האחריות לנזקי הגוף של מי שנסע בכלי הרכב שלו.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

אחריות/חבות של המעביד

 • PDF

רכיב משפטי שרק בהתקיימו יוכל בית המשפט לקבוע כי על המעביד לפצות את העובד בגין הפגיעה בעבודה, הואיל ולא כל תאונה או פגיעה בעבודה מצביעה אוטומטית על אחריותו או חבותו של המעביד. בדרך כלל ניתן להוכיח רכיב זה ע"י הוכחת יסודות עוולת "הרשלנות" או "הפרת חובה חקוקה" שבוצעו ע"י המעביד.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

הכנסה מירבית

 • PDF

בחישוב הפיצויים בשל אבדן השתכרות ואבדן כושר השתכרות בגין תאונת דרכים לא תובא בחשבון הכנסה העולה על שילוש (פי שלוש) השכר הממוצע במשק העומד כיום על כ – 8,500 ₪ לחודש. דהיינו, כיום הסכום המקסימלי המשמש כבסיס שכר לחישוב "ראש הנזק" של אבדן השתכרות או כושר השתכרות עומד על כ - 26,000 ₪ ברוטו. סכום זה צמוד למדד.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

רשלנות תורמת

 • PDF

מושג משפטי המתאר את תרומת הרשלנות של הניזוק (במקרה זה העובד) לקרות הארוע התאונתי. בדרך כלל בתי המשפט ממעטים בקביעת רשלנות תורמת ניכרת של עובדים (למעט במקרים בהם רשלנות העובד לקרות התאונה - "זועקת לשמיים") הואיל והדין רואה במעביד את האחראי העליון לשלומו ובטיחותו של העובד.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

תשלומים תכופים

 • PDF

תשלום המשולם על פי חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) בטרם התגבשו מלוא נזקי הנפגע, על חשבון וכחלק מהפיצוי הסופי שיגיע לנפגע, בגין הוצאות שהוציא הנפגע לצרכי ריפוי לרבות אשפוז בבי"ח, תשלומים לצורך ריפוי וסיעוד הנפגע וצרכי מחייתו ובני משפחתו שפרנסתם עליו בתקופת אי הכושר כתוצאה מתאונת הדרכים.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

ממונה בטיחות

 • PDF

אדם שהתמנה בידי מעביד כממונה על הבטיחות הגיהות והבריאות של העובדים במפעל או במקום העבודה בהתאם לחוק "ארגון הפיקוח על העבודה".

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

מומחה רפואי

 • PDF

מומחה שמונה על ידי בית המשפט או בהסכמה בין הנפגע והנוהג (או חברת הביטוח שלו) אשר יחווה את דעתו בעניין הנכות הרפואית של הנפגע שנגרמה כתוצאה מתאונת הדרכים.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

דמי פגיעה

 • PDF

תשלום חודשי שמשלם המוסד לביטוח לאומי לעובד מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה לכך שאינו מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת. דמי הפגיעה מוגבלים ל - 13 (שלושה עשר) שבועות. דמי הפגיעה מחושבים לפי 75% משכר העבודה המבוטח (המדווח ע"י המעביד).

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

שאלות הבהרה וחקירה נגדית של מומחה רפואי

 • PDF

זכותו של נפגע להפנות שאלות הבהרה בכתב למומחה הרפואי שמונה על פי חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), וזכותו אף להזמין את המומחה לחקירה (נגדית) על חוות דעתו. הזמנת המומחה לחקירה נגדית בביהמ"ש על חוות דעתו אינה מותנית בהפניית שאלות הבהרה למומחה תחילה, ובמתן הבהרות ע"י המומחה. עם זאת בית המשפט רשאי לפני הזמנת המומחה לחקירה לערוך בירור מוקדם של סוג וכיוון החקירה לגביה מבקשים לחקור את המומחה, אך אין לבית המשפט על פי רוב שיקול דעת לסרב לבקשת בעל דין לחקור את המומחה הרפואי. אם בסופה של החקירה מתברר כי זו הייתה מיותרת לגמרי, רשאי בית המשפט לחייב את בעל הדין שהזמין את המומחה לחקירה בהוצאות משפט.
 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

קצבת נכות / מענק נכות

 • PDF

מענק נכות חד פעמי משולם ע"י המוסד לביטוח לאומי לנכה עבודה שדרגת נכותו היציבה (קבועה) לפחות 9% ולא יותר מ - 19%.

קצבת נכות חודשית משולמת לנכה עבודה שדרגת נכותו היציבה 20% ומעלה.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

ייחוד העילה

 • PDF

עקרון הקבוע בחוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) ולפיו מי שבעקבות תאונת דרכים זכאי לתבוע על פי חוק הפלת"ד, לא תהיה לו עילת תביעה מכח פקודת הנזיקין, אלא אם נפגע בתאונה שנגרמה על ידי אדם אחר במתכוון.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

גמלה לתלויים בנפגע עבודה

 • PDF

מענק או קצבה שמשלם המוסד לביטוח לאומי לתלויים של עובד שנפטר כתוצאה מפגיעתו בעבודה. שעורי קצבת תלויים מדורגים לפי גיל האלמנה, באלמנה ללא ילדים ולפי מספר הילדים החיים עמה כשמדובר באלמנה החיה עם ילדים.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

נכות תפקודית

 • PDF

להבדיל "מהנכות הרפואית" שנקבעת על ידי המומחה הרפואי, "הנכות התפקודית" היא למעשה הערכה של הפגיעה בכושר ההשתכרות של הנפגע, והיא נקבעת על ידי בית המשפט. הנכות התפקודית עשויה להיות נמוכה או גבוהה מ"הנכות הרפואית", בשים לב לסוג הנכות הרפואית והשפעתה על תפקודו ועל יכולת ההשתכרות של הנפגע.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

חובות כלליות החלות על מעביד

 • PDF

בין החובות הכלליות החלות על מעביד מכח חוקי הבטיחות השונים ותקנותיהם ניתן למנות חובות אלו: בדיקות סביבתיות תקופתיות, בדיקות רפואיות תקופתיות, מסירת מידע והדרכת עובדים, אספקת ציוד מגן אישי, ציוד עזרה ראשונה, ארגון מערך הבטיחות המפעלי, לרבות מינוי ממונה על הבטיחות ומינוי נאמן בטיחות, וכן חובת הדיווח על תאונות, מחלות ומקרים מסוכנים בעבודה ובסביבותיה. כמובן שבתקנות הבטיחות בעבודה לסוגיהן נקבעו חובות ספציפיות יותר בהתאם לסוג העבודה ו/או המפעל והחומרים ו/או הציוד בהם עושים שימוש באותו מקום עבודה.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

נזק שאינו נזק ממון

 • PDF

מונח הבא לתאר נזק שאינו נזק כספי או כלכלי שנגרם לנפגע בתאונת דרכים, כגון עגמת הנפש, אבדן הנאות החיים והכאב והסבל שנגרמו לו כתוצאה מנכותו שנגרמה עקב התאונה.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

חבות מעביד

 • PDF

חבות של מעביד מכח דיני הנזיקין על (או בגין) מעשה שעשה עובד שלו (בין אם כלפי עובד אחר ובין אם כלפי צד ג'). בפקודת הנזיקין מפורטות הנסיבות הספציפיות בהן יחוב מעביד בנזיקין בגין מעשה או מחדל שעשה עובד שלו.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

הסכום המקסימלי

 • PDF

המחוקק קבע "תקרה" דהיינו סכום מקסימלי לפיצוי ב"ראש הנזק" של "נזק שאינו נזק ממון" (או "כאב וסבל" לצורך העניין) סכום זה עומד כיום על כ – 165,000 ₪ ל – 100% נכות והוא צמוד למדד. נכויות נמוכות יותר מ – 100% יהיו "זכאיות " לפיצוי יחסי מהסך הנ"ל.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

חישוב נזק שאינו נזק ממון

 • PDF

החישוב על פי תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון) נערך כדלקמן:

חלק יחסי מ"הסכום המקסימלי" כהגדרתו לעיל בהתאם לדרגת הנכות היציבה שנקבעה לנפגע בתאונת דרכים.

למשל: נפגע שדרגת נכותו עומדת על 10% יהיה זכאי לכ – 16,500 ₪ לפי המכפלה של 10% X 165,000 ₪ הסכום המקסימלי.

הסך שיתקבל מהמכפלה יופחת ב - 1% (אחוז אחד) בגין כל שנה בה עבר הנפגע את גיל 30 נכון ליום התאונה. למשל אם היה הנפגע בן 53 ביום התאונה יופחתו 23% (30 – 53) מתוצאת המכפלה.

בתוספת סך של כ – 330 ₪ (צמוד ומתעדכן) בגין כל יום אשפוז בבי"ח.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

פיצוי בגין נזק לא ממוני במקרה של מות הנפגע

 • PDF

סכום הפיצוי לעזבונו של מי שמותו נגרם כתוצאה מתאונת דרכים יהיה עשרים וחמישה אחוזים (25%) מן הסכום המקסימלי וסה"כ כיום בקירוב - 41,250 ₪.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

השכר הממוצע במשק

 • PDF

נתון שכר הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומהווה ממוצע השתכרות של העובדים במשק. בדרך כלל משמש כקנה מידה לצורך הערכת שכרו של נפגע בתאונת דרכים שאין לגביו נתונים על שיעור שכרו לפני התאונה, אם מחמת שטרם התחיל בקריירה מקצועית בהיותו קטין, או בתחילת דרכו המקצועית, ואם מחמת כל סיבה אחרת בגינה לא ניתן להעריך את שכרו לפני התאונה


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

דרגת נכות שנקבעה על פי דין אחר

 • PDF

אם נקבעה דרגת נכות על פי כל דין לנפגע בתאונת דרכים בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), קביעה זו תחייב גם לצורך התביעה על פי חוק הפלת"ד (בסייג של אפשרות הבאת ראיות לסתור מטעמים מיוחדים שיירשמו על פי היתר של ביהמ"ש).
דוגמא מובהקת לדרגת נכות כזו היא דרגת הנכות אשר נקבעה לנפגע בעבודה (בתאונה אשר מהווה גם תאונת דרכים) על פי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה – 1995.


 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

מיקומך‫:‬ לקסיקון מונחים