עורכי הדין מילר-ניצן

MN 2nd Banner Left

 

MN 2nd Banner concepts

 

לקסיקון פגיעות בעבודה

תאונת עבודה

 • PDF

תאונה שארעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

מחלת מקצוע

 • PDF

על פי "חוק הביטוח הלאומי" היא מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 לחוק הביטוח הלאומי והעובד חלה בה בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי, עקב עיסוקו במשלח ידו.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

חזקת תאונת עבודה

 • PDF

מקרים המפורטים ב"חוק הביטוח הלאומי" הרואה בתאונות מסוימות כ"תאונות עבודה", לרבות נסיעה או הליכה לעבודה ומן העבודה הביתה וממקום עבודה אחד לשני.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

גידור לבטח

 • PDF

מכח "פקודת הבטיחות בעבודה" – גידור או הגנה הנדרשים למכונות לרבות מנועים חשמליים, חלקים נעים במכונות, בממסרות, וכל חלק מסוכן במכונות שאינן מניע ראשי או ממסרת, וכן בחלקים בולטים במחרטה ו/או גלגלי מים.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

חבלת גוף

 • PDF

מכח "פקודת הבטיחות בעבודה" כוללת גם פגיעה בבריאות.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

אחריות/חבות של המעביד

 • PDF

רכיב משפטי שרק בהתקיימו יוכל בית המשפט לקבוע כי על המעביד לפצות את העובד בגין הפגיעה בעבודה, הואיל ולא כל תאונה או פגיעה בעבודה מצביעה אוטומטית על אחריותו או חבותו של המעביד. בדרך כלל ניתן להוכיח רכיב זה ע"י הוכחת יסודות עוולת "הרשלנות" או "הפרת חובה חקוקה" שבוצעו ע"י המעביד.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

רשלנות תורמת

 • PDF

מושג משפטי המתאר את תרומת הרשלנות של הניזוק (במקרה זה העובד) לקרות הארוע התאונתי. בדרך כלל בתי המשפט ממעטים בקביעת רשלנות תורמת ניכרת של עובדים (למעט במקרים בהם רשלנות העובד לקרות התאונה - "זועקת לשמיים") הואיל והדין רואה במעביד את האחראי העליון לשלומו ובטיחותו של העובד.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

ממונה בטיחות

 • PDF

אדם שהתמנה בידי מעביד כממונה על הבטיחות הגיהות והבריאות של העובדים במפעל או במקום העבודה בהתאם לחוק "ארגון הפיקוח על העבודה".

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

דמי פגיעה

 • PDF

תשלום חודשי שמשלם המוסד לביטוח לאומי לעובד מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה לכך שאינו מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת. דמי הפגיעה מוגבלים ל - 13 (שלושה עשר) שבועות. דמי הפגיעה מחושבים לפי 75% משכר העבודה המבוטח (המדווח ע"י המעביד).

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

קצבת נכות / מענק נכות

 • PDF

מענק נכות חד פעמי משולם ע"י המוסד לביטוח לאומי לנכה עבודה שדרגת נכותו היציבה (קבועה) לפחות 9% ולא יותר מ - 19%.

קצבת נכות חודשית משולמת לנכה עבודה שדרגת נכותו היציבה 20% ומעלה.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

גמלה לתלויים בנפגע עבודה

 • PDF

מענק או קצבה שמשלם המוסד לביטוח לאומי לתלויים של עובד שנפטר כתוצאה מפגיעתו בעבודה. שעורי קצבת תלויים מדורגים לפי גיל האלמנה, באלמנה ללא ילדים ולפי מספר הילדים החיים עמה כשמדובר באלמנה החיה עם ילדים.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

חובות כלליות החלות על מעביד

 • PDF

בין החובות הכלליות החלות על מעביד מכח חוקי הבטיחות השונים ותקנותיהם ניתן למנות חובות אלו: בדיקות סביבתיות תקופתיות, בדיקות רפואיות תקופתיות, מסירת מידע והדרכת עובדים, אספקת ציוד מגן אישי, ציוד עזרה ראשונה, ארגון מערך הבטיחות המפעלי, לרבות מינוי ממונה על הבטיחות ומינוי נאמן בטיחות, וכן חובת הדיווח על תאונות, מחלות ומקרים מסוכנים בעבודה ובסביבותיה. כמובן שבתקנות הבטיחות בעבודה לסוגיהן נקבעו חובות ספציפיות יותר בהתאם לסוג העבודה ו/או המפעל והחומרים ו/או הציוד בהם עושים שימוש באותו מקום עבודה.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

חבות מעביד

 • PDF

חבות של מעביד מכח דיני הנזיקין על (או בגין) מעשה שעשה עובד שלו (בין אם כלפי עובד אחר ובין אם כלפי צד ג'). בפקודת הנזיקין מפורטות הנסיבות הספציפיות בהן יחוב מעביד בנזיקין בגין מעשה או מחדל שעשה עובד שלו.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

מיקומך‫:‬ לקסיקון מונחים לקסיקון פגיעות בעבודה