עורכי הדין מילר-ניצן

MN 2nd Banner Left

 

MN 2nd Banner articles

 

מאמרים

אחריות רופא המשפחה

 • PDF

המסגרת החוקית לבחינת סבירות התנהלותו של רופא המשפחה, הינה עוולת הרשלנות. הלכה היא כי על כל רופא, מוטלת חובת זהירות מושגית, כלפי מטופליו.

המשך קריאה...

היקף המידע שרופא חייב למסור למטופל לפני ביצוע הליך רפואי

 • PDF

(הנלווה לחובת קבלת "הסכמה מדעת" של המטופל)

כאשר עולה השאלה האם באי מסירתו של סיכון מסוים הכרוך בביצוע הליך רפואי יש משום הפרה של חובת היידוע הקבועה בחוק זכויות החולה (המהווה חלק אינטגרלי לחובת קבלת "הסכמה מדעת" של המטופל), יש לבחון את מידת השכיחות של הסיכון ואת מהות הסיכון המגולם בו, אל מול מידת דחיפותו של ההליך הרפואי הנדרש, סיכויי הצלחתו והאלטרנטיבות המצויות.

המשך קריאה...

היעדר "הסכמה מדעת" של המטופל לביצוע ההליך הרפואי

 • PDF

הוכחת האחריות והיקף הפיצוי במקרה של הפרת החובה

כאשר מדובר על "הסכמה מדעת" הכוונה היא לזכותו של המטופל לקבל מידע רפואי מלא שיאפשר לו לקבל החלטות טובות ביחס לטיפול רפואי שהוא עתיד לקבל. זכות זו מעוגנת בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.

המשך קריאה...

קרע של אב העורקים (דיסקציה של האאורטה)

 • PDF

תיאור הסיבוך הקרדיולוגי ושכיחותו

על פי ספר הלימוד הנפוץ ביותר לקרדיולוגיה של המומחה האמריקאי פרופ' בראונוואלד, Braunwald's Heart Disease – A Textbook of Cardiovascular Medicine,  דיסקציה או, קרע חד של אב העורקים - האאורטה (עד שבועיים ממועד הקרע, להבדיל מקרע כרוני, שגילו מעל שבועיים) הנו סיבוך נדיר וקטלני. עם זאת סיבוך זה מתועד היטב בספרות המקובלת והנפוצה כאחד מהסיבוכים העיקריים בתחום הקרדיולוגיה.

המשך קריאה...

הפרדות שיליה

 • PDF

הפרדות שיליה – תסמינים, סיכונים, אבחון וטיפול

הפרדות שיליה הינה מצב בו השליה נפרדת מדופן הרחם ומתרחשת במהלך ההריון לפני לידת העובר. הפרדות השליה גורמת לדימום באזור בו השליה מעוגנת לרחם. ככל שיותר שטח נפרד מדופן הרחם וככל שתהליך ההפרדות מהיר יותר גובר הסיכון לאם ולעובר. הסיכון לאם מקורו בדימום שיכול להיות מאסיבי. הסכנה לעובר נובעת מירידה ברמות הדם ולחץ הדם שהוא מקבל וכתוצאה מכך ירידה באספקת חמצן לעובר. במקרים מסוימים ההפרדות עלולה לגרום למצוקה עוברית או אף למותו בתוך הרחם.

המשך קריאה...

פיגור גדילה תוך רחמי

 • PDF

פיגור גדילה תוך רחמי, או בלעז Intra Uterine Growth Retardation (או Intra Uterine Growth Restriction ) (להלן: "IUGR") הינו שמה של תופעה פתולוגית ידועה ומוכרת בתחום רפואת הנשים והמיילדות. מדובר בסיטואציה שבה במהלך ההריון גורם כלשהוא מונע מהעובר מלגדול כנדרש בתוך הרחם, עובדה שמוצאת את ביטויה בפיגור, או בהאטה, שחלים בקצב הגדילה של העובר ברחם לעומת זה המצופה ממנו.

המשך קריאה...

הוכחת הקשר הסיבתי בין תשניק סב לידתי לבין נזק מוחי לילוד

 • PDF

על מנת להוכיח שלפגיעתו המוחית של הילוד אחראי, באופן בלעדי, תשניק סב לידתי (חוסר אספקת חמצן במהלך הלידה) יש להוכיח את קיומם המצטבר של 4 האינדיקטורים הבאים:

 1. חמצת בדם, שבמסגרתה ערכי ה – PH (חומציות) שנמדדו מיד עם צאת הילוד נמוכים מ–7.0.
 2. ניקוד אפגר בין 0 ל – 3 שלא משתפר לאורך 10 דקות.
 3. תמונה קלינית מוקדמת של אנצפלופתיה היפוקסית איסכמית, המתבטאת באבנורמליות ברפלקסים, ובטונוס השרירים.
 4. פגיעה באיברים מרוחקים, הכוללת מעורבות של הכליות, לב ריאות וכו'.

המשך קריאה...

המדריך לניהול תיק תאונת דרכים

 • PDF

במידה ונפצעתם בתאונת דרכים בדרך כלל לא מתעוררת כלל שאלה באם מגיע לכם פיצוי אלא השאלה היא כמה פיצוי מגיע לכם. זאת הואיל ועל פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: "חוק הפלת"ד"), כל מי שנפגע (בחריגים נדירים) בתאונת דרכים זכאי לפיצוי על פי חוק הפלת"ד, אף אם הוא אשם ו/או אחראי לקרות התאונה.

המשך קריאה...

מעמדה של חוות דעת מומחה רפואי בתיק תאונת דרכים

 • PDF

חוות דעתו של מומחה רפואי שמינה ביהמ"ש בתיק תאונת דרכים הינה חוות הדעת הרפואית היחידה באותו תחום רפואי בתיק. לפיכך ברוב רובם של המקרים ביהמ"ש יאמץ את קביעתו של מומחה זה בכל האמור בקביעת הנכות הרפואית (להבדיל מהנכות התפקודית) של הנפגע כתוצאה מהתאונה בתחום הרפואי בו מונה המומחה.

המשך קריאה...

פגיעה בתאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה

 • PDF

כיצד תקבע הנכות בפגיעה בתאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה?

במקרה של פציעה בתאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה, קמה לנפגע הזכות לבקש שדרגת נכותו היציבה תקבע על ידי ועדהרפואית עפ"י חוק הביטוח הלאומי. דרגת נכות רפואית שנקבעה כאמור, מהווה "דרגת נכות שנקבעה על פי דין אחר" על פי סעיף 6 ב לחוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), דהיינו, היא דרגת נכות המחייבת הן את הנפגע – התובע והן את הנתבע - הנוהג ברכב/או המבטח שלו.

המשך קריאה...

התחשבות בנכות קודמת שאינה קשורה לתאונה

 • PDF

על פי רוב ובהעדר ראיות לסתור, הנכות הרפואית שנקבעה לנפגע מהווה אינדיקציה לגבי הנכות התפקודית של הנפגע וגם לגבי היקף הפגיעה או הגריעה מכושר ההשתכרות שלו. בנפגע אשר לוקה בנכות קודמת שלא נגרמה בתאונה או כתוצאה ממנה, יש לחשב את הנכות בתאונה ע"י הפחתת שעורה היחסי של הנכות הקודמת על מנת להגיע לשינוי שגרמה נכותו בתאונה ל"יתרת הבריאות" של הנפגע.

המשך קריאה...

תאונת דרכים ללא מגע פיזי בין הנפגע לבין הרכב

 • PDF

לצורך הכרה בתאונה כ"תאונת דרכים" על פי חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) לא נדרש קיומו של מגע פיזי בין הנפגע לבין הרכב המעורב בתאונה, כל עוד התקיים קשר סיבתי בין נזק הגוף שנגרם לבין השימוש ברכב.

המשך קריאה...

הגבלת זכות התביעה

 • PDF

הגבלת זכות התביעה מכח חוק הפיצויים
לנפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד)

סעיף 7 לחוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) מונה אלו נפגעים אינם זכאים לפיצויים לפי חוק הפלת"ד. במאמר זה נתרכז בס"ק 7 (3) הקובע כי הזכות תשלל מ"מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו, למעט רשיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה או מחמת הגבלה שהוטלה לפי פרק ו' 1 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967".

המשך קריאה...

תאונה מכוונת שאיננה תאונת דרכים

 • PDF

אחד החריגים להגדרת "תאונת דרכים" בחוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) קובע כדלקמן: "ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שארע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא ע"י השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי".

המשך קריאה...

פיברוזיס ריאתית

 • PDF

פיברוזיס ריאתית הינה מחלה מתקדמת בה מוחלפת הרקמה האינטרסטיציאלית (נאדיות הריאה, אפיתל ונאדיות הנימים והאזורים שביניהם) של הריאה ברקמת לייפת נוקשה שאינה מאפשרת אוורור של הריאות ופוגעת בחילופי הגזים של הריאה. תוצאת המחלה הסופית היא אי ספיקה של הריאה שהינו מצב סופני בדרך כלל, המחייב השתלת ריאות כמוצא אחרון.

המשך קריאה...

תאונת עבודה או מחלת מקצוע - המדריך המלא להכנת תיק

 • PDF

אם נפגעתם בתאונת עבודה ו/או לקיתם במחלת מקצוע, רוב הסיכויים שהנכם זכאים לפיצוי מהמעביד שלכם ו/או מחברת הביטוח שלו. עם זאת, להבדיל מפגיעה בתאונת דרכים, אין זכאות לפיצוי אוטומטי על כל פגיעה בעבודה.

המשך קריאה...

פגיעות בעבודה – עיקרי חקיקה

 • PDF

להלן החיקוקים העיקריים העוסקים בפגיעות בעבודה:

1.חוק הביטוח הלאומי, תשנ"ה – 1995

בחוק הביטוח הלאומי "פגיעה בעבודה" מוגדרת כ"תאונת עבודה או מחלת מקצוע".

המשך קריאה...

פגיעה בעבודה - מחלת הבריליוזיס

 • PDF

הקשר בין מחלת הבריליוזיס לבריליום וההקשר התעסוקתי

בריליום היא מתכת נפוצה בטבע, קלת משקל, קשה, בעלת הולכה חשמלית טובה, לא יוצרת שדה מגנטי ונוחה לשימוש.

מחלת הבריליוזיס הכרונית הנה תסמונת הנגרמת עקב שאיפה של אבק או אדי בריליום לתוך דרכי הנשימה.

המשך קריאה...

התיישנות בתביעות נזיקין

 • PDF

כללי

ככלל תביעה בנזיקין מתיישנת (בדומה לתביעה כספית) על פי סעיפים 5 ו-6 לחוק ההתיישנות לאחר חלוף 7 שנים מהיום שבו נולדה עילת התביעה.

המשך קריאה...

ניכוי חלקי של תגמולי הביטוח הלאומי

 • PDF

כעקרון הדין מורה כי יש לנכות את מלוא תגמולי המוסד לביטוח לאומי לרבות קצבת נכות כללית, מהפיצוי שהנפגע זכאי לו מהמזיק. נשאלת השאלה כיצד יש לנכות קצבת נכות כללית בסיטואציה בה לפני התאונה לניזוק היתה נכות (או נכויות) קודמת שלא יזכו אותו בקצבת נכות כללית ואילו לאחר פגיעתו בתאונה גובה נכותו עלה והיא זיכתה אותו בשל כך בקצבת נכות.

המשך קריאה...

הוכחת הקשר הסיבתי בין "ארוע לבבי" ו"ארוע מוחי" לבין העבודה

 • PDF

סעיף 85 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995 קובע כי מחלות מסוימות ייקבעו כ"מחלות מקצוע" (כרשימה סגורה) בתקנות שיותקנו ע"י שר הפנים בהתייעצות עם שר הבריאות אם לפי אופיה וגורמיה של אותה מחלה יש לראותה לדעתו כסיכון מקצועי.

מחלות כלי הדם של הלב והמוח אינן כלולות בתקנות שקבעו רשימה סגורה של מחלות מקצוע. עם זאת, במקרים מסוימים העובד עדיין יכול להוכיח כי הארוע הלבבי ו/או המוחי ארעו תוך כדי ועקב העבודה ולזכות בדמי הפגיעה ו/או קצבת/גמלת הנכות מהמוסד לביטוח לאומי.

המשך קריאה...

לא כל תאונת עבודה מזכה בפיצוי מאת המעביד או מבטחו

 • PDF

כפי שהסברנו במאמרים קודמים באתר, על מנת לזכות בפיצוי מהמעביד (או מבטחו) בגין תאונת עבודה, יש צורך להוכיח "עוולה" נזיקית שביצע המעביד (בד"כ עוולת "הפרת חובה חקוקה" או עוולת "הרשלנות"), שכן המעביד איננו חב באחריות מוחלטת ולא כל תאונה שארעה לעובד תוך כדי עבודתו תזכה אותו בפיצוי אוטומטי.

לאחרונה ניתן פסק דין הממחיש עקרון זה בצורה מיטבית. התובע, עובד חברת "מקורות" נפגע בתאונת עבודה עת מעד במהלך העברת פלטות אל תוך תעלות בשטח העבודה, רגלו התעקמה ונגרם לו שבר בקרסול.

המשך קריאה...

מחדל שגרם לאי נטרולו במועד של סיכון

 • PDF

על פי פסיקת בתי המשפט כשהתבטאה רשלנות של נתבע במחדל (למשל אי ביצוע בדיקה או טיפול שהיה צריך לעשות ו/או לתת) שגרם לאי נטרולו במועד של סיכון, ניתן להקל על התובע בהוכחתו של רכיב הקשר הסיבתי (בין הרשלנות לבין קרות הנזק שלו) באמצעים משפטיים שונים כדלקמן:

המשך קריאה...

רשלנות רפואית במיילדות / גניקולוגיה - פרע כתפיים

 • PDF

פרע כתפיים (או כליאת כתפיים) מוגדר כלידה בה נדרש ביצוע פעולות מיילדותיות נוספות על מנת לשחרר את הכתפיים כשלחץ קל כלפי מטה נכשל. מתרחש כאשר הכתף הקדמית ולעתים רחוקות האחורית נתקעת מתחת לסימפיזיס או בפרומונטוריום של הסקרום. שכיחותו 1.7% - 0.6%. פרע ו/או כליאת כתפיים כרוך בתחלואה ותמותה פרינטאלית גבוהה.

המשך קריאה...

ניוון אשך ופגיעה בפוריות בעקבות ניתוח לתיקון בקע מפשעתי

 • PDF

ניוון מלא של אשך בעקבות Ischemic Orchitis - חבלה לחבל הזרע במהלך ניתוח לתיקון בקע מפשעתי – הינו סיבוך ששכיחותו עד 5% בניתוחים כאלו.

המשך קריאה...

רשלנות בטיפול בחולי סוכרת המובילה לקטיעת גפיים תחתונות

 • PDF

הופעת פצעים בגפיים תחתונות אצל חולי סוכרת

הפרעה בזרימת דם היא הגורם השכיח ביותר להופעת פצעים בכפות הרגליים של חולי סוכרת. כאשר מופיע פצע בכף רגל של חולה סוכרת חייבות להידלק נורות אדומות ומתחייב בירור ממצה לבדיקה אם הפצע קשור להפרעה בזרימת הדם. הפרעה כזו גורמת לכך שהפצע אינו יכול להירפא, שכן אין רזרבה מספיקה של דם החיונית לריפוי. הבעיה מוחמרת ע"י הפרעה נוירולוגית תחושתית ומוטורית בכף הרגל (נוירופתיה סוכרתית).

המשך קריאה...

מיקומך‫:‬ מאמרים