עורכי הדין מילר-ניצן

MN 2nd Banner Left

 

MN 2nd Banner articles

 

פגיעות בעבודה

פיברוזיס ריאתית

  • PDF

פיברוזיס ריאתית הינה מחלה מתקדמת בה מוחלפת הרקמה האינטרסטיציאלית (נאדיות הריאה, אפיתל ונאדיות הנימים והאזורים שביניהם) של הריאה ברקמת לייפת נוקשה שאינה מאפשרת אוורור של הריאות ופוגעת בחילופי הגזים של הריאה. תוצאת המחלה הסופית היא אי ספיקה של הריאה שהינו מצב סופני בדרך כלל, המחייב השתלת ריאות כמוצא אחרון.

המשך קריאה...

תאונת עבודה או מחלת מקצוע - המדריך המלא להכנת תיק

  • PDF

אם נפגעתם בתאונת עבודה ו/או לקיתם במחלת מקצוע, רוב הסיכויים שהנכם זכאים לפיצוי מהמעביד שלכם ו/או מחברת הביטוח שלו. עם זאת, להבדיל מפגיעה בתאונת דרכים, אין זכאות לפיצוי אוטומטי על כל פגיעה בעבודה.

המשך קריאה...

פגיעות בעבודה – עיקרי חקיקה

  • PDF

להלן החיקוקים העיקריים העוסקים בפגיעות בעבודה:

1.חוק הביטוח הלאומי, תשנ"ה – 1995

בחוק הביטוח הלאומי "פגיעה בעבודה" מוגדרת כ"תאונת עבודה או מחלת מקצוע".

המשך קריאה...

פגיעה בעבודה - מחלת הבריליוזיס

  • PDF

הקשר בין מחלת הבריליוזיס לבריליום וההקשר התעסוקתי

בריליום היא מתכת נפוצה בטבע, קלת משקל, קשה, בעלת הולכה חשמלית טובה, לא יוצרת שדה מגנטי ונוחה לשימוש.

מחלת הבריליוזיס הכרונית הנה תסמונת הנגרמת עקב שאיפה של אבק או אדי בריליום לתוך דרכי הנשימה.

המשך קריאה...

התיישנות בתביעות נזיקין

  • PDF

כללי

ככלל תביעה בנזיקין מתיישנת (בדומה לתביעה כספית) על פי סעיפים 5 ו-6 לחוק ההתיישנות לאחר חלוף 7 שנים מהיום שבו נולדה עילת התביעה.

המשך קריאה...

ניכוי חלקי של תגמולי הביטוח הלאומי

  • PDF

כעקרון הדין מורה כי יש לנכות את מלוא תגמולי המוסד לביטוח לאומי לרבות קצבת נכות כללית, מהפיצוי שהנפגע זכאי לו מהמזיק. נשאלת השאלה כיצד יש לנכות קצבת נכות כללית בסיטואציה בה לפני התאונה לניזוק היתה נכות (או נכויות) קודמת שלא יזכו אותו בקצבת נכות כללית ואילו לאחר פגיעתו בתאונה גובה נכותו עלה והיא זיכתה אותו בשל כך בקצבת נכות.

המשך קריאה...

הוכחת הקשר הסיבתי בין "ארוע לבבי" ו"ארוע מוחי" לבין העבודה

  • PDF

סעיף 85 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995 קובע כי מחלות מסוימות ייקבעו כ"מחלות מקצוע" (כרשימה סגורה) בתקנות שיותקנו ע"י שר הפנים בהתייעצות עם שר הבריאות אם לפי אופיה וגורמיה של אותה מחלה יש לראותה לדעתו כסיכון מקצועי.

מחלות כלי הדם של הלב והמוח אינן כלולות בתקנות שקבעו רשימה סגורה של מחלות מקצוע. עם זאת, במקרים מסוימים העובד עדיין יכול להוכיח כי הארוע הלבבי ו/או המוחי ארעו תוך כדי ועקב העבודה ולזכות בדמי הפגיעה ו/או קצבת/גמלת הנכות מהמוסד לביטוח לאומי.

המשך קריאה...

לא כל תאונת עבודה מזכה בפיצוי מאת המעביד או מבטחו

  • PDF

כפי שהסברנו במאמרים קודמים באתר, על מנת לזכות בפיצוי מהמעביד (או מבטחו) בגין תאונת עבודה, יש צורך להוכיח "עוולה" נזיקית שביצע המעביד (בד"כ עוולת "הפרת חובה חקוקה" או עוולת "הרשלנות"), שכן המעביד איננו חב באחריות מוחלטת ולא כל תאונה שארעה לעובד תוך כדי עבודתו תזכה אותו בפיצוי אוטומטי.

לאחרונה ניתן פסק דין הממחיש עקרון זה בצורה מיטבית. התובע, עובד חברת "מקורות" נפגע בתאונת עבודה עת מעד במהלך העברת פלטות אל תוך תעלות בשטח העבודה, רגלו התעקמה ונגרם לו שבר בקרסול.

המשך קריאה...

מיקומך‫:‬ מאמרים פגיעות בעבודה