עורכי הדין מילר-ניצן

MN 2nd Banner Left

 

MN 2nd Banner articles

 

פגיעה בתאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה

  • PDF

כיצד תקבע הנכות בפגיעה בתאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה?

במקרה של פציעה בתאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה, קמה לנפגע הזכות לבקש שדרגת נכותו היציבה תקבע על ידי ועדהרפואית עפ"י חוק הביטוח הלאומי. דרגת נכות רפואית שנקבעה כאמור, מהווה "דרגת נכות שנקבעה על פי דין אחר" על פי סעיף 6 ב לחוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), דהיינו, היא דרגת נכות המחייבת הן את הנפגע – התובע והן את הנתבע - הנוהג ברכב/או המבטח שלו.

עם זאת, נפסק שאין למנוע מנפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, את זכותו שבית המשפט ימנה מומחים רפואיים על פי סעיף 6 א לחוק הפלת"ד – שהיא הדרך הרגילה לקביעת עניין שברפואה – ואין לכפות עליו עיכוב הליכים בתביעתו לפי חוק הפלת"ד עד שזכויותיו כנפגע עבודה ימוצו. למרות זאת, לאחר שנכותו של נפגע עבודה, שהיא גם תאונת דרכים, נקבעה על ידי מומחה רפואי שמונה ע"י ביהמ"ש, סכום הגמלאות שהוא היה זכאי להן, (על בסיס הנכות הרפואית שנקבעה ע"י המומחה הרפואי שמונה ע"י ביהמ"ש) אילו פנה בתביעה אל המוסד לביטוח לאומי ינוכה (יופחת) מן הפיצויים המשתלמים לנפגע. ניכוי זה מכונה "ניכוי רעיוני".

במקרה כזה, שמורה זכותו של הנפגע לפנות למוסד לביטוח לאומי לקביעת דרגת נכותו (ולתשלום הגמלאות המתאימות) לאחר שניתנה חוות דעת המומחה הרפואי שמינה ביהמ"ש ואף לבקש מהועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי לאמץ את חוות הדעת של המומחה הרפואי שמונה על ידי ביהמ"ש, והכל, בכפוף למגבלות התביעה על פי חוק הביטוח הלאומי (תביעה בחלוף שנה מהתאונה לא תזכה בגמלאות רטרואקטיביות).

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי תאונות דרכים
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!


מיקומך‫:‬ מאמרים תאונות דרכים תאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה