עורכי הדין מילר-ניצן

MN 2nd Banner Left

 

MN 2nd Banner success

 

מבחר הצלחות המשרד בפגיעות בעבודה

פגיעה בעבודה – מוות במערבל לייצור אבקת כביסה שלא גודר לבטח

  • PDF

משרד עורכי הדין מילר-ניצן טיפל בתביעת עזבון ותלויים של גבר עולה חדש מאתיופיה, בן 37 במותו, אשר עבד במפעל לייצור אבקות כביסה בצפון הארץ. המנוח נהרג בתאונת עבודה בעת שניסה לנקות עם שפכטל ידני את הדפנות של מערבל לערבול אבקות ונוזלים לצורך ייצור אבקות כביסה, בעת שהמערבל אשר לא גודר לבטח, היה בפעולה. כתוצאה מכך המנוח נשאב לתוך השוקת בתוכה הסתובב המערבל ונגרמו לו פגיעות קשות באיברים הפנימיים אשר גרמו למותו.

התיק הסתיים בפשרה בסך של כ-1.4 מיליון ₪ בנוסף לגמלת התלויים של המוסד לביטוח לאומי.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה ורשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

פגיעה בעבודה – מחלת הבריליוזיס

  • PDF

משרדנו ייצג טכנאית שיניים (לשעבר) אשר נחשפה במסגרת לימודיה ועבודתה כטכנאית שיניים לבריליום בשנים 1989 – 1993 וחלתה בבריליוזיס, בתביעה נגד המכללה ומעבידיה.

בהסכם פשרה שהושג קיבלה מרשתנו פיצוי של כ- 700,000 ₪ נטו בנוסף ומעבר לתקבולי הביטוח הלאומי (המחלה הוכרה כמחלת מקצוע), שהיא מקבלת, למרות טענת התיישנות התביעה שטענו הנתבעות (התביעה הוגשה ב – 2009). בתחילה אובחנה מחלתה כסרקוידוזיס, ורק בסוף שנת 2004 בוצעה האבחנה הנכונה – בריליוזיס.

בכתב התביעה נטען על ידינו לתחולת החריג הקבוע בסעיף 8 לחוק ההתיישנות - "התיישנות שלא מדעת" - שכן רק בשנת 2004 אז נקבעה האבחנה הנכונה של מחלתה, נודע לה על רכיב הקשר הסיבתי בין חשיפתה לבריליום למחלת הבריליוזיס בה לקתה.

 

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה ורשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

פגיעה בעבודה – הכשת נחש

  • PDF

משרדנו ייצג עובד בחברה המפתחת תרופות המופקות מארס נחשים, כאשר במסגרת עבודתו טיפל בנחשים, בחליבתם, ניקוי כלוביהם וכיו"ב. במהלך עבודתו הוכש העובד בידו על ידי נחש שהוחזר על ידו לכלוב לאחר ניקוי הכלוב, ממש בטרם הספיק לסגור את מכסה הכלוב.

כתוצאה מההכשה נגרמה לעובד "תסמונת מדור" (compartment syndrome) באמה, שחייבה ניתוח לניקוז הנוזלים ונותרה לו נכות של 10% בכף היד ובאמה (חלקה קוסמטית).

משרד עורכי הדין מילר-ניצן הגיש תביעה נגד החברה המעבידה וחברת הביטוח שביטחה אותה בביטוח חבות מעבידים. ביססנו התביעה על כך שרשלנות המעבידה התבטאה בין היתר בכך שמטעמי חסכון כלובי הנחשים היו דליי צבע (טמבוריות) מוסבים מפלסטיק לא שקוף שכוסו במכסה רשת, ולכן העובד לא יכול היה לראות שהנחש "מטפס" וראשו קרוב לקצה הכלוב.

לאחר מו"מ לפשרה שנוהל ע"י משרדנו פוצה העובד בסך של מעל 100,000 ₪.

 

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה ורשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

פגיעה בעבודה – תאונת תלייה

  • PDF

משרדנו ייצג את עזבונו ותלוייו של אדם בשנות ה-40 המוקדמות לחייו אשר נהרג בתאונת עבודה כאשר עבד בלול תרנגולות של קיבוץ בדרום הארץ (להלן: "המנוח"). במהלך יום העבודה המנוח נמצא ללא רוח חיים כשהוא תלוי באמצעות צווארון חולצתו על מוט גלילה של וילון מבודד לויסות לחץ המותקן לאורך הלול. בסמוך על הרצפה נמצאה מברגה, וכן סולם השעון בחלקו על רשת צל הסמוכה לוילון ויסות הלחץ. לפי ממצאים אלו המנוח ככל הנראה ניסה לטפל ברשת הצללה הסמוכה לוילון ויסות הלחץ וככל הנראה צווארון חולצתו של המנוח נתפס בבורג המחבר את הוילון למוט הגלילה, שכן הבורג בלט מעל פני מוט הגלילה. המנוע של וילון ויסות הלחץ, הפועל באופן אוטומטי, נכנס לפעולה וגולל את הוילון כלפי מעלה תוך שהוא סוחב עמו וגורם לתליית המנוח.

משרד עורכי הדין מילר-ניצן הגיש תביעה נגד המעביד (הקיבוץ) ונגד המתקין של מתקן ויסות הלחץ בלול ונגד מבטחיהם. בתביעה נטען בין היתר כי בורגי ההידוק לא היו משוקעים ו/או מוגנים וכי מתקן וילון בידוד הלחץ בכללותו היה לא בטיחותי ולא מוגן לבטח וכי המנוח לא הודרך כראוי ולא הוזהר כנגד סכנות מסוג זה.

לאחר שהוגשו תחשיבי נזק מטעם הצדדים הגענו לפשרה ולפיה התובעים קיבלו סך כולל של 865,000 ₪ בנוסף ומעבר לתקבולי המוסד לביטוח לאומי ששולמו ומשולמים להם במסגרת גמלה לתלויים בנפגע עבודה.

 

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי פגיעות בעבודה ורשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!

 

 

מיקומך‫:‬ מבחר הצלחות פגיעות בעבודה