עורכי הדין מילר-ניצן

תאונות דרכים

המדריך לניהול תיק תאונת דרכים

  • PDF

במידה ונפצעתם בתאונת דרכים בדרך כלל לא מתעוררת כלל שאלה באם מגיע לכם פיצוי אלא השאלה היא כמה פיצוי מגיע לכם. זאת הואיל ועל פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: "חוק הפלת"ד"), כל מי שנפגע (בחריגים נדירים) בתאונת דרכים זכאי לפיצוי על פי חוק הפלת"ד, אף אם הוא אשם ו/או אחראי לקרות התאונה.

המשך קריאה...

מעמדה של חוות דעת מומחה רפואי בתיק תאונת דרכים

  • PDF

חוות דעתו של מומחה רפואי שמינה ביהמ"ש בתיק תאונת דרכים הינה חוות הדעת הרפואית היחידה באותו תחום רפואי בתיק. לפיכך ברוב רובם של המקרים ביהמ"ש יאמץ את קביעתו של מומחה זה בכל האמור בקביעת הנכות הרפואית (להבדיל מהנכות התפקודית) של הנפגע כתוצאה מהתאונה בתחום הרפואי בו מונה המומחה.

המשך קריאה...

פגיעה בתאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה

  • PDF

כיצד תקבע הנכות בפגיעה בתאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה?

במקרה של פציעה בתאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה, קמה לנפגע הזכות לבקש שדרגת נכותו היציבה תקבע על ידי ועדהרפואית עפ"י חוק הביטוח הלאומי. דרגת נכות רפואית שנקבעה כאמור, מהווה "דרגת נכות שנקבעה על פי דין אחר" על פי סעיף 6 ב לחוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), דהיינו, היא דרגת נכות המחייבת הן את הנפגע – התובע והן את הנתבע - הנוהג ברכב/או המבטח שלו.

המשך קריאה...

התחשבות בנכות קודמת שאינה קשורה לתאונה

  • PDF

על פי רוב ובהעדר ראיות לסתור, הנכות הרפואית שנקבעה לנפגע מהווה אינדיקציה לגבי הנכות התפקודית של הנפגע וגם לגבי היקף הפגיעה או הגריעה מכושר ההשתכרות שלו. בנפגע אשר לוקה בנכות קודמת שלא נגרמה בתאונה או כתוצאה ממנה, יש לחשב את הנכות בתאונה ע"י הפחתת שעורה היחסי של הנכות הקודמת על מנת להגיע לשינוי שגרמה נכותו בתאונה ל"יתרת הבריאות" של הנפגע.

המשך קריאה...

תאונת דרכים ללא מגע פיזי בין הנפגע לבין הרכב

  • PDF

לצורך הכרה בתאונה כ"תאונת דרכים" על פי חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) לא נדרש קיומו של מגע פיזי בין הנפגע לבין הרכב המעורב בתאונה, כל עוד התקיים קשר סיבתי בין נזק הגוף שנגרם לבין השימוש ברכב.

המשך קריאה...

הגבלת זכות התביעה

  • PDF

הגבלת זכות התביעה מכח חוק הפיצויים
לנפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד)

סעיף 7 לחוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) מונה אלו נפגעים אינם זכאים לפיצויים לפי חוק הפלת"ד. במאמר זה נתרכז בס"ק 7 (3) הקובע כי הזכות תשלל מ"מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו, למעט רשיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה או מחמת הגבלה שהוטלה לפי פרק ו' 1 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967".

המשך קריאה...

תאונה מכוונת שאיננה תאונת דרכים

  • PDF

אחד החריגים להגדרת "תאונת דרכים" בחוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) קובע כדלקמן: "ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שארע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא ע"י השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי".

המשך קריאה...

מיקומך‫:‬ תאונות דרכים