תביעת נזקי רכוש כנגד משרד הביטחון

משרדנו ייצג קיבוץ בעמק בית שאן אשר הינו בעל חלקת קרקע של כ – 300 דונם בסמוך לנהר הירדן, בה גידל עד שנת 1990 לערך גידולים חקלאיים שונים. 

לאחר 1990 לערך לאחר גשמים חזקים בחורף 1990 – 1991 נסחפו מוקשים נגד אדם (נ"א) משדות מוקשים הסמוכים לחלקה החקלאית הנ"ל אל תוך החלקה. כתוצאה הוכרזה החלקה החקלאית של הקיבוץ כ"שטח חשוד במיקוש" וצה"ל גידר ואסר את השימוש בחלקה.

עד שנת 2003 שילם משרד הביטחון לקיבוץ תשלום קבוע מדי שנה עפ"י חוות דעת שמאי מטעם משרד הביטחון בגין הנזק שנגרם לקיבוץ כתוצאה מחוסר היכולת להשתמש בחלקה לצרכי חקלאות.

משנת 2004 עקב החלטת מנכ"ל משרד הביטחון, חדל משרד הביטחון לשלם לקיבוץ, בטענה כי התשלומים בשנים עברו היו לפנים משורת הדין, וכי לא חלה על משרד הביטחון אחריות כלשהי לאור חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הואיל וחל החסיון בגין "פעולה מלחמתית" וכן לאור העובדה שהמוקשים נסחפו עקב שטפון – כוח עליון – ולא עקב רשלנות כלשהיא של משרד הביטחון.

הגשנו תביעה בשם הקיבוץ בה נטען על ידנו, בין היתר, כי מאז הסכם השלום עם ירדן, שדות המוקשים כבר מזמן אינם צורך בטחוני וכי על משרד הביטחון היה לפעול לפינויים של שדות המוקשים ובמחדל זה התרשל, ולכן אין מדובר ב"פעולה מלחמתית", שרק בגינה מוענקת חסינות למדינה. כמו כן דחינו באמצעות תקדימים את טענת "הכוח עליון" של משרד הביטחון.

בסופו של דבר בסמוך לפני ישיבת ההוכחות הסכים משרד הביטחון לשלם את מלוא סכום התביעה בסך של למעלה מחצי מיליון ₪ (ת.א. 22033/06 בימ"ש שלום ת"א).

התייעצו איתנו עכשיו