תאונות דרכים

מהן תאונות דרכים

"תאונת דרכים" הוא ארוע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

"שימוש ברכב מנועי" – נסיעה ברכב, כניסה לתוכן או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול דרך או תיקון דרך ברכב שנעשה

 בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו.

השימוש כולל גם התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה או מרכב עומד או חונה שלא תוך כדי טיפולו של אדם 

ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו כשהרכב עומד.

"רכב מנועי" – רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה

 לנוע בכוח מכני בכביש.

הקביעה באם ארוע מסוים הינו "תאונת דרכים" אינה תמיד קלה והפסיקה דנה בסיטואציות פרטניות רבות מאוד וקבעה באם הן מהוות 

תאונות דרכים אם לאו.

קיימת מחלוקת בפסיקה באם "אופניים חשמליים" עונים על ההגדרה של "רכב מנועי" או לא.  

 

הצלחות המשרד בייצוג משפטי בתאונות דרכים

תאונת רוכב אופנוע

משרדנו ייצג בחור צעיר שנפגע בעקבות תאונת דרכים קשה בסמוך לאחר שחרורו מצה"ל. הצעיר היה בן 21 כאשר רכב על אופנועו ליד הכנרת ורכב התנגש

קרא עוד »