ביטוח לאומי

עורך דין לביטוח לאומי

משרדנו מייצג תובעים בתביעות מול המוסד לביטוח לאומי לרבות תביעות בענף נכות כללית וענף נפגעי עבודה(תאונות עבודה ומחלות מקצוע), ערר על 

החלטות הועדה הרפואית על קביעת הנכות וכן ערעור לבית הדין לעבודה(במקרה שנפלה טעות משפטית בהחלטת הועדה הרפואית לעררים-בעיקר 

יישום סעיף נכות לא מתאים לאור המסקנה הרפואית),תביעות להחמרה אצל נפגע עבודה(דיון מחדש).

תיק לדוגמה-לנפגע בתאונת עבודה נקבעו 19% נכות המזכים במענק חד פעמי בלבד(נכות נמוכה מ-20%),אשר בנתוני ההשתכרות של הנפגע היה נמוך

(כמה עשרות אלפי ₪).

בעקבות בקשה לדיון מחדש(תביעה להחמרה) שהגשנו שנים לאחר מכן קבעה הועדה הרפואית כי נכותו הרפואית של הנפגע היא בשיעור 27% ואף הפעילה 

לגביו את תקנה 15 (א) לאור מקצועו והעלתה את הנכות ל 34% וכתוצאה מכך הוא זכאי לקצבת נכות חודשית המגיעה לאחר היוונה עד תוחלת חייו 

לכ-450,000 ₪.