מחלת הבריליוזיס

משרדנו ייצג טכנאית שיניים (לשעבר) אשר נחשפה במסגרת לימודיה ועבודתה כטכנאית שיניים לבריליום בשנים 1989 – 1993 וחלתה בבריליוזיס, בתביעה נגד המכללה ומעבידיה.

בהסכם פשרה שהושג קיבלה מרשתנו פיצוי של כ- 700,000 ₪ נטו בנוסף ומעבר לתקבולי הביטוח הלאומי (המחלה הוכרה כמחלת מקצוע), שהיא מקבלת, למרות טענת התיישנות התביעה שטענו הנתבעות (התביעה הוגשה ב – 2009). בתחילה אובחנה מחלתה כסרקוידוזיס, ורק בסוף שנת 2004 בוצעה האבחנה הנכונה – בריליוזיס.

בכתב התביעה נטען על ידינו לתחולת החריג הקבוע בסעיף 8 לחוק ההתיישנות – "התיישנות שלא מדעת" – שכן רק בשנת 2004 אז נקבעה האבחנה הנכונה של מחלתה, נודע לה על רכיב הקשר הסיבתי בין חשיפתה לבריליום למחלת הבריליוזיס בה לקתה.

התייעצו איתנו עכשיו