שיתוק מוחין עקב מצוקה עוברית

משרדנו טיפל בתביעה של ילדה שנולדה עם שיתוק מוחין (קוודריפרזיס) קשה ב-4 גפיה ופיגור שכלי (כאשר תוחלת חייה קוצרה באופן ניכר) כנגד בית החולים בו נולדה. האם הגיעה לבית החולים בשבוע ה-36 לערך עקב זיהום ברקמות הרכות ברגלה (צלוליטיס) ואושפזה במחלקת יולדות.

בשלב מסוים הראה ניטור העובר טכיקרדיה עוברית עם ירידות משתנות, דהיינו ניטור המעלה חשד למצוקה עוברית. תבנית הניטור בהמשך לא השתפרה. בשעה 11:00 החליט הצוות הרפואי כי יש לסיים את ההריון בניתוח קיסרי, אלא שהעובר חולץ רק ב-12:10, זמן שהוא בלתי סביר בהתחשב בחשד למצוקה העוברית על פי הניטור.

הצלחנו להתגבר על הקושי המובנה בהוכחת הקשר הסיבתי בין המצוקה העוברית לבין הנכות הנוירולוגית הקשה, בין היתר תוך הפנייה לדו"ח האחרון והמעודכן מ-2014 של ה – ACOG) American College of Obstetricians an Gynecologists) אשר עידכן וערך רוויזיה מקיפה בכללי "הקונצנזוס" שפורסם ב-1999 ודוח ה-ACOG מ-2003, לעניין הקריטריונים להוכחת קשר סיבתי רפואי בין מצוקה טרום לידתית ולידתית לבין הופעת שיתוק מוחין אצל הילוד.

התיק הסתיים בפשרה בעקבות גישור בסכום כולל של כ-2,500,000 ₪ בנוסף לתקבולי הביטוח הלאומי.

 

התייעצו איתנו עכשיו