נזק לרכוש בתעשית המזון

משרדנו ייצג את מפעל "תמר שאן" בתביעה נגד חברה שמספקת שמנים לתעשיית המזון, אשר סיפקה לתמר שאן שמן פרפין המיועד לציפוי התמרים בשלב הסופי של אריזתם ביחד עם תמיסת גלוקוזה. יודגש כי עפ"י התקן הישראלי שמן הפרפין צריך להיות נטול טעם וריח.

משלוח של התמרים סופק לקניין של תמר שאן באנגליה והתברר בעקבות בדיקת טעימה כי לתמרים יש ריח וטעם לוואי של נפט וכי התמרים אינם ראויים למאכל אדם. כתוצאה מכך נאלץ מפעל תמר שאן להשמיד כמות גדולה של תמרים שצופו בשמן הפרפין.

פסק הדין קיבל את התביעה במלואה ופסק לתמר שאן פיצויים, הן בגין התמרים שנזוקו והן פיצויים בגין פגיעה במוניטין.

התייעצו איתנו עכשיו