ניהול הגנה בפני תובענה ייצוגית בגין נזקים כלכליים

משרדנו ייצג קיבוץ בעמק בית שאן, אשר בשנת 2003 עשה שימוש בחומר בשם "מלכיט גרין" ששימש כתרופה לטיפול בפטריות קשקשים של דגי אמנון, בבריכות הדגים שלו, וזאת במשך מספר חודשים לאחר שהחומר נאסר לכאורה לשימוש ע"י השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות, עקב היותו חשוד כמסרטן (למרות שהודעה ברורה לגבי איסור השימוש בחומר והיקפו לא הועברה בצורה מסודרת לקיבוץ).

בכתבת תחקיר בערוץ II (חודשים ספורים לאחר התפוצצות פרשת "רמדיה") נחשף השימוש בחומר ע"י הקיבוץ, באמצעות הקלטות וצילומים. בהמשך לכתבה זו ובעקבות בדיקות של משרד הבריאות הורה משרד הבריאות ב – 24/11/03 על הסרת כל דגי הבריכות מהמדפים במרכולים, אסר את שיווקם והורה על השמדתם. יומיים לאחר מכן ובעקבות בדיקות שהראו שהחומר לא מצוי בשימוש נרחב בבריכות דגים של מגדלי הדגים הוראה זו בוטלה.

ב – 2006 הוגשה בביהמ"ש המחוזי בחיפה בקשה בשם בעלי חנויות ומסעדות דגים ובראשם מסעדת "אורי בורי" לאשר תובענה ייצוגית בסך של כ – 40 מיליון ₪ כנגד הקיבוץ, על פי חוק תובענות ייצוגיות, בעילות על פי חוק הגנת הצרכן והחוק למניעת מפגעים סביבתיים. לטענת התובעים היצוגיים הנזק שנגרם להם התבטא בירידה במכירות דגים ובמחזור המסעדות בחודשים הסמוכים מייד לאחר פרסום הוראת משרד הבריאות, הואיל וציבור הלקוחות הדיר את רגליו מהמסעדות ומחנויות הדגים "עד יעבור זעם".

בעקבות תגובה מפורטת שהגשנו בשם הקיבוץ נדחתה הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, והומלץ לתובעים ע"י ביהמ"ש להגיש תביעות פרטניות בגין הנזק של כל אחד מהתובעים כתביעה קבוצתית בבית המשפט המוסמך בהתאם לסכום התובענה. התביעה התנהלה בביהמ"ש השלום בת"א כאשר בסמוך לפני מועד ההוכחות בתיק סולקה התביעה בפשרה בסכום כולל של כ – 200,000 ₪ המהווה כעשירית (1/10) מסכום התביעה הנקוב.

התייעצו איתנו עכשיו