פגיעה בתאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה

עו"ד תאונת דרכים במסגרת העבודה

כיצד תקבע הנכות בפגיעה בתאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה?
במקרה של פציעה בתאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה, קמה לנפגע הזכות לבקש שדרגת נכותו היציבה תקבע על ידי ועדה רפואית עפ"י חוק הביטוח הלאומי. דרגת נכות רפואית שנקבעה כאמור, מהווה "דרגת נכות שנקבעה על פי דין אחר" על פי סעיף 6 ב לחוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), דהיינו, היא דרגת נכות המחייבת הן את הנפגע – התובע והן את הנתבע – הנוהג ברכב/או המבטח שלו.

עם זאת, נפסק שאין למנוע מנפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, את זכותו שבית המשפט ימנה מומחים רפואיים על פי סעיף 6 א לחוק הפלת"ד – שהיא הדרך הרגילה לקביעת עניין שברפואה – ואין לכפות עליו עיכוב הליכים בתביעתו לפי חוק הפלת"ד עד שזכויותיו כנפגע עבודה ימוצו. למרות זאת, לאחר שנכותו של נפגע עבודה, שהיא גם תאונת דרכים, נקבעה על ידי מומחה רפואי שמונה ע"י ביהמ"ש, סכום הגמלאות שהוא היה זכאי להן, (על בסיס הנכות הרפואית שנקבעה ע"י המומחה הרפואי שמונה ע"י ביהמ"ש) אילו פנה בתביעה אל המוסד לביטוח לאומי ינוכה (יופחת) מן הפיצויים המשתלמים לנפגע. ניכוי זה מכונה "ניכוי רעיוני".
במקרה כזה, שמורה זכותו של הנפגע לפנות למוסד לביטוח לאומי לקביעת דרגת נכותו (ולתשלום הגמלאות המתאימות) לאחר שניתנה חוות דעת המומחה הרפואי שמינה ביהמ"ש ואף לבקש מהועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי לאמץ את חוות הדעת של המומחה הרפואי שמונה על ידי ביהמ"ש, והכל, בכפוף למגבלות התביעה על פי חוק הביטוח הלאומי (תביעה בחלוף שנה מהתאונה לא תזכה בגמלאות רטרואקטיביות).

התייעצו איתנו עכשיו