הגבלת זכות התביעה

עורך דין תאונות אופנוע

הגבלת זכות התביעה מכח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד)-
סעיף 7 לחוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) מונה אלו נפגעים אינם זכאים לפיצויים לפי חוק הפלת"ד. במאמר זה נתרכז בס"ק 7 (3) הקובע כי הזכות תשלל מ"מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו, למעט רשיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה או מחמת הגבלה שהוטלה לפי פרק ו' 1 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967".

בפסק דין חדש של ביהמ"ש העליון נדון ענינו של אדם שנפגע בתאונת דרכים קשה שעה שרכב על אופנועו שנפח מנועו היה גדול מ 500 סמ"ק.
הוא תבע את נזקיו מחברת הביטוח שביטחה את האופנוע. במועד התאונה רשיון הנהיגה שלו היה מוגבל לנהיגת אופנוע שנפח המנוע שלו אינו עולה על 500 סמ"ק. ביהמ"ש המחוזי קבע כי בנסיבות אלה אין תוקף לכיסוי הביטוח, מכוח סעיף 7 (3) לחוק הפלת"ד.
ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו וקבע כי סעיף 7 (3) יחול רק על הפרת תנאי או הגבלה בדרגת הרשיון שענינה סוג הרכב שהרוכב נוהג בו.
נקבע כי המונח "סוג הרכב" מתייחס למימדיו הפיזיים של הרכב לרבות משקל ונפח מנוע, המשליכים על דרגת הרשיון הנדרשת לצורך נהיגה ברכב על פי תקנות התעבורה. בתעודת הביטוח (פוליסת החובה) נקבע התנאי שהאדם הנוהג הינו בעל רשיון בר תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב הנקוב בתעודה וכלי הרכב הנקוב בתעודה הינו אופנוע שנפח מנועו הוא 1000 סמ"ק. כאמור לנהג לא היה רשיון נהיגה לרכב זה, אלא רשיון בדרגה אחרת המוגבל לנפח של 500 סמ"ק.
מכאן נובעת החשיבות להקפדה יתרה מצד המבוטח על קיומו של רשיון נהיגה תקף לסוג הרכב בו הוא נוהג, כאשר הפרת חובה זו עשויה לגרום לשלילת הכיסוי הביטוחי שעה שהכיסוי מותנה בקיומו של רשיון נהיגה מתאים.

התייעצו איתנו עכשיו