מחדל שגרם לאי נטרולו במועד של סיכון

חוק רשלנות רפואית

על פי פסיקת בתי המשפט כשהתבטאה רשלנות של נתבע במחדל (למשל אי ביצוע בדיקה או טיפול שהיה צריך לעשות ו/או לתת) שגרם לאי נטרולו במועד של סיכון, ניתן להקל על התובע בהוכחתו של רכיב הקשר הסיבתי (בין הרשלנות לבין קרות הנזק שלו) באמצעים משפטיים שונים כדלקמן:

1. קביעה כי מחדלם של הרופאים הגביר באופן ניכר את הסיכון להתרחשות הנזק ודי בכך כדי לקיים את דרישת הקשר הסיבתי.
2. הפחתת נטל השכנוע הנדרש מהתובעים.
3. העברת נטל השכנוע להוכיח העדר קשר סיבתי על כתפי הרופאי/ים הנתבע/ים.
4. יצירת "השתק" (מניעות מלטעון אחרת) כנגדו של הרופא הנתבע בשל הנזק הראייתי שגרם בעקבות מחדלו.

התייעצו איתנו עכשיו